מערך איסוף פסולת פלסטיק

מערך האיסוף מבוסס על הצבת מכלים לאיסוף פסולת פלסטיק מסוגים שונים באתרים תעשייתיים.

שינוע מכלי איסוף הפלסטיק למחזור מבוצע על ידי רכבי החברה.

בבעלות החברה משאיות ומכלי איסוף בגודל 40 מ"ק.

סוגי פסולת פלסטיק העוברים תהליכי מחזור בש.ח.ף:

  • פסולת פלסטיק של שימושים חקלאיים, כיסויי חממות, עטיפות פרי, צנרת השקיה, חבלים ועוד.
  • פסולת פלסטיק משימושים ביתיים, עטיפות ואריזות שונות (בתי מסחר וקניונים).
  • פסולת פלסטיק מאתרי מיון והטמנה של פסולת מוצקה.
  • פסולת פלסטיק תעשייתית, פחת מוצרים פסולים ממפעלי הפלסטיק ברחבי ישראל.
  • מוצרי פלסטיק שסיימו את תקופת חייהם היעודה (פג תוקף) ומוצרים פסולים.
אתר זה רשום ב-wpml.org כאתר פיתוח.